Προηγούμενες διοικήσεις

14/12/21

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΣΚΑΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΙΧΕΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΤΑΜΕΙΑΣ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α’ ΓΑΒΑΛΑΣ ΦΟΙΒΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΡΑΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΕΛΗ

ΔΡΥΜΩΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟ

ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΚΥΠΡΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

ΤΣΑΝΤΡΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

13/12/21

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΙΧΕΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΤΑΜΕΙΑΣ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α’ ΓΑΒΑΛΑΣ ΦΟΙΒΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΡΑΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΕΛΗ

ΔΡΥΜΩΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΣΚΑΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΚΥΠΡΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

ΤΣΑΝΤΡΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

25/06/19

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΠΙΝΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΚΟΝΤΟΣΤΟΛΗ ΜΑΝΩΛΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΚΑΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

ΤΑΜΕΙΑΣ  ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α’ ΓΑΒΑΛΑΣ ΦΟΙΒΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β’

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΡΥΜΩΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΜΕΛΗ

ΜΙΧΕΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

16/04/18 ΕΚΛΟΓΕΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΚΑΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

ΤΑΜΕΙΑΣ  ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α’ ΓΑΒΑΛΑΣ ΦΟΙΒΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β’ ΠΕΡΠΙΝΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΡΥΜΩΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΜΕΛΗ

ΜΙΧΕΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

14/10/16

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΣΛΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΓΕΩΡΓΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΚΑΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

ΤΑΜΕΙΑΣ  ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α’ ΓΑΒΑΛΑΣ ΦΟΙΒΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β’ ΠΕΡΠΙΝΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΡΥΜΩΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΜΕΛΗ

ΜΙΧΕΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΚΑΤΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

04/03/15

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΨΕΥΤΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΚΑΤΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΚΑΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

ΤΑΜΕΙΑΣ  ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α’ ΓΑΒΑΛΑΣ ΦΟΙΒΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β’ ΠΕΡΠΙΝΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΡΥΜΩΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΜΕΛΗ

ΜΙΧΕΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΑΣΛΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΚΑΤΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

04/07/2014 ΕΚΛΟΓΕΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΚΑΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

ΤΑΜΕΙΑΣ  ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α’ ΓΑΒΑΛΑΣ ΦΟΙΒΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β’ ΠΕΡΠΙΝΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΡΥΜΩΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΜΕΛΗ

ΜΙΧΕΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΑΣΛΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΨΕΥΤΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

30/06/2011 ΕΚΛΟΓΕΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΚΑΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΤΑΜΕΙΑΣ ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α’ ΓΑΒΑΛΑΣ ΦΟΙΒΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β’ ΝΤΑΒΑΡΑΣ ΖΗΣΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥΣΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΜΕΛΗ
ΜΙΧΕΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΑΣΛΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ
ΓΕΡΟΝΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΝΤΟΣΤΟΛΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΒΑΒΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

11/02/2009

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΚΑΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

ΤΑΜΕΙΑΣ  ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α’ ΜΠΕΚΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β’ ΜΠΟΤΣΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΡΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΕΛΗ

ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΚΟΥΝΟΥΠΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

ΨΕΥΤΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

05/06/2008 ΕΚΛΟΓΕΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΚΑΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

ΤΑΜΕΙΑΣ  ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α’ ΜΠΕΚΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β’ ΜΠΟΤΣΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΡΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΕΛΗ

ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΚΟΥΝΟΥΠΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

ΨΕΥΤΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

07/03/2007

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΠΟ ΤΑΜΙΑΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΠΛΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΚΑΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

ΤΑΜΕΙΑΣ  ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α’ ΜΠΕΚΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β’ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΕΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

 

ΜΕΛΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ

ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΚΟΥΝΟΥΠΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

ΠΑΠΑΔΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΗ

24/11/2006

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΕΥΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗ ΙΣΙΔΩΡΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΚΟΥΝΟΥΠΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΚΑΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ

ΤΑΜΕΙΑΣ  ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α’ ΜΠΕΚΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β’ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΕΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

 

ΜΕΛΗ

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΚΟΥΝΟΥΠΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

ΠΑΠΑΔΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΗ

24/10/2006

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΚΑΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΤΑΜΕΙΑΣ  ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α’ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β’ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΕΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

 

ΜΕΛΗ

ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ

ΠΑΠΑΔΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΠΕΚΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΗ

16/02/2006

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑΜΕΙΑΣ ΜΠΕΚΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΟ ΔΣ

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΚΙΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΚΑΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΤΑΜΕΙΑΣ  ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α’ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β’ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΕΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

 

ΜΕΛΗ

ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ

ΜΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΑΠΑΔΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΠΕΚΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

29/05/2005 ΕΚΛΟΓΕΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΚΑΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΤΑΜΕΙΑΣ  ΜΠΕΚΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α’ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β’ ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΕΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

 

ΜΕΛΗ

ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ

ΜΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΙΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΠΑΔΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

10/06/2002 ΕΚΛΟΓΕΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΚΑΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΤΑΜΕΙΑΣ  ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α’ ΚΙΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β’ ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΡΑΠΑΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΜΕΛΗ

ΚΕΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΜΠΕΛΑΒΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΛΙΜΝΙΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ

01/06/1999 ΕΚΛΟΓΕΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΚΑΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΤΑΜΕΙΑΣ  ΜΠΕΛΑΒΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α’ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β’ ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

 

ΜΕΛΗ

ΚΕΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΤΣΑΓΚΑΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ

ΔΡΑΠΑΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΛΑΓΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

12/01/1998

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΔΡΙΤΣΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΚΑΙΤΑΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΚΑΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΤΑΜΕΙΑΣ  ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

ΜΕΛΗ

ΚΑΙΤΑΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

ΒΟΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ

ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΛΑΓΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

17/06/1998

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΠΕΡΔΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΣΚΑΡΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ

12/01/1998

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΔΡΙΤΣΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΚΑΙΤΑΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΠΕΡΔΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΑΜΕΙΑΣ  ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

ΜΕΛΗ

ΚΑΙΤΑΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

ΒΟΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ

ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΛΑΓΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

09/06/1996 ΕΚΛΟΓΕΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΠΕΡΔΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΑΜΕΙΑΣ  ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

ΜΕΛΗ

ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

ΒΟΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ

ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΛΑΓΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

03/10/1995

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΣΑΡΡΗ ΑΝΤΩΝΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΛΑΓΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΠΕΡΔΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΑΜΕΙΑΣ  ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΟΥΖΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ

 

ΜΕΛΗ

ΒΑΛΒΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΚΑΙΤΑΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΚΑΡΑΣΜΑΝΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΕΝΕΓΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΜΙΧΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ

ΕΚΛΟΓΕΣ 20/05/1994

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΣΚΑΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΜΟΥΖΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  / ΔΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ / ΣΑΡΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΑΡΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΤΑΜΕΙΑΣ  ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΟΥΖΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΠΕΡΔΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

ΜΕΛΗ

ΒΑΛΒΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΚΑΙΤΑΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΚΑΡΑΣΜΑΝΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΕΝΕΓΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΜΙΧΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ

ΕΚΛΟΓΕΣ 22/05/1993

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΟΥΖΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑΜΕΙΑΣ  ΣΚΑΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΑΡΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΑΛΒΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

 

ΜΕΛΗ

ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕΝΕΓΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΑΙΤΑΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΚΑΡΑΣΜΑΝΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΙΧΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

09/09/1992

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΜΕΛΟΣ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΟΔΔΥΣΕΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΠΕΡΔΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΑΜΕΙΑΣ  ΣΚΑΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΑΛΒΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

 

ΜΕΛΗ

ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΜΕΝΕΓΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΛΕΚΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΛΑΓΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΚΟΝΤΕΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΟΔΔΥΣΕΑ

ΕΚΛΟΓΕΣ 22/05/1990

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΤΑΜΕΙΑΣ  ΣΚΑΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΠΕΡΔΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

ΜΕΛΗ

ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΜΕΝΕΓΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΛΕΚΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΒΑΛΒΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΛΑΓΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΚΟΝΤΕΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

25/09/1989

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΑΝ ΜΕΛΟΣ ΣΤΟ ΔΣ

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑΜΕΙΑΣ Ο ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΤΣΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΟΝΙΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΤΑΜΕΙΑΣ  ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΛΗΜΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ

 

ΜΕΛΗ

ΤΣΙΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΟΖΑΔΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΜΠΕΡΔΟΛΟΓΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΚΑΠΑΓΙΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΜΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΣΕΡΚΕΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

10/10/1988

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

ΔΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ / ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ / ΛΑΓΟΥΡΑ ΙΩΑΝΝΗ / ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ

ΚΑΠΑΓΙΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ / ΜΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ / ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ / ΤΣΕΡΚΕΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΤΣΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΟΝΙΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΤΑΜΕΙΑΣ  ΤΣΙΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΛΗΜΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ

 

ΜΕΛΗ

ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΓΟΖΑΔΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΜΠΕΡΔΟΛΟΓΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΚΑΠΑΓΙΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΜΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΣΕΡΚΕΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

28/12/1987

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΤΣΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΟΝΙΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΤΑΜΕΙΑΣ  ΤΣΙΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

ΜΕΛΗ

ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΓΟΖΑΔΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΚΛΗΜΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ

ΛΑΓΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΠΕΡΔΟΛΟΓΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Back to top button