Δικαιολογητικά συνταξιοδότησης

  • Από τον δήμο: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (2 αντίγραφα) με ακριβή ημερομηνία γέννησης, βεβαίωση μόνιμης διαμονής στο δήμο.
  • Γενικά δικαιολογητικά: Κωδικοί taxis, Email, Για σύζυγο και παιδιά ΑΜΚΑ, Φωτοτυπίες 2 αντίγραφα από βιβλιάριο τραπέζης που να είσαι μέσα
    πρώτος δικαιούχος, Εκκαθαριστικό εφορίας 2 φωτοτυπίες, Ταυτότητα 2 φωτοτυπίες, Ναυτικό φυλλάδιο, Το δίπλωμα ακύρωση 1ο όροφο ΥΝΜ μητρώα 2ας Μεραρχίας 18
    Πειραιάς (πρέπει να κλείσεις ραντεβού πρώτα) , Μηχανογραφικό μητρώα 2ας Μεραρχίας 18, ΕΛΟΕΝ. Φίλωνος 97-99, Πειραιάς 3ος όροφος (πρέπει να κλείσεις
    ραντεβού πρώτα), ΑΜΚΑ 2 φωτοτυπίες (από την ιστοσελίδα του ΑΜΚΑ), Βιβλιάριο ενσήμων άλλων ταμείων (αν έχεις), Βεβαίωση σπουδών για τέκνα που σπουδάζουν ΑΕΙ ή ΤΕΙ 2 φωτοτυπίες, Απογραφή ταυτοποίηση στα μητρώα ΕΦΚΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ και ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΠΟ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ 3ος όροφος (με ταυτότητα / εκκαθαριστικό / ΑΜΚΑ)
  • Όταν τα καταθέσεις στο ΝΑΤ δηλώνεις για Προσωρινή ή κανονική, παίρνεις Αριθμό πρωτοκόλλου
  • Τέλος όταν βγει η απόφαση τότε πας στο ΝΑΤ να καταθέσεις αιτήσεις για το επικουρικό και για το εφάπαξ με ραντεβού