Χαρακτηρισμός μηχανοστασίου ως μη στελεχωμένου

Χαρακτηρισμός μηχανοστασίου ως μη στελεχωμένου

01/07/2019 0

Χαρακτηρισμός μηχανοστασίου ως μη στελεχωμένου

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

Αριθμ. 2332.23/47410/2019

Χαρακτηρισμός μηχανοστασίου ως «μη στελεχωμένο» για πλοία που δεν υπάρχει υποχρέωση από την ισχύουσα νομοθεσία για ένταξή τους σε κλάση Αναγνωρισμένου Οργανισμού, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 391/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 (ΕΕ L 131/11/28.05.2009).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Λήψη PDF

Ομάδα Web
Ομάδα Web
Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.