ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ_ΑΠΟ Γ’ ΣΕ Β’

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ_ΑΠΟ Γ’ ΣΕ Β’

Όταν αναβαθμίζεις σε υποπλοιάρχου το δίπλωμα του ανθυποπλοιάρχου το οποίο έχει διακυβέρνηση (Διακυβέρνηση Φ/Γ και Ε/Γ πλοίων μέχρι 500 ο.χ. που εκτελούν παράκτιους πλόες  ή Διακυβέρνηση Φ/Γ και Ε/Γ πλοίων μέχρι 2.500 και 1.500 ο.χ. αντίστοιχα) ή σε Β’ Μηχανικού το δίπλωμα του Γ’ μηχανικού με δικαίωμα προϊστάμενου μηχανοστασίου (Διεύθυνση Μηχανοστασίου πλοίων που κινούνται με μηχανές ισχύος μέχρι 3.500 K.W ή Διεύθυνση Μηχανοστασίου πλοίων που κινούνται με μηχανές ισχύος μέχρι 4.000 K.W., που εκτελούν παράκτιους πλόες), δημιουργείτε το εξής πρόβλημα:

Το νέο δίπλωμα δεν αναφέρει και τα κεκτημένα δικαιώματα από το προηγούμενο δίπλωμα αλλά μετά από διευκρινήσεις και επαφές με την ΔΕΚΝ, ΔΝΕΡ, ΓΕΝΕ και ΜΗΤΡΩΑ αποδέχτηκαν το μεταβατικό αυτό στάδιο και οι συνάδελφοι πλέον θα μπορούν να χρησιμοποιούν τα προηγούμενα δικαιώματα τους.

Προσοχή όταν πάρετε το δίπλωμα του υποπλοιάρχου για να αποκτήσετε διακυβέρνηση πρέπει να κάνετε θαλάσσια υπηρεσία 12 μηνών με ειδικότητα  Υποπλοιάρχου και αντίστοιχα στο δίπλωμα του Β μηχανικού για να πάρετε διεύθυνση μηχανοστασίου πρέπει να κάνετε θαλάσσια υπηρεσία 12 μηνών με ειδικότητα Β΄ Μηχανικού.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.